Groeidiagram

Groeidiagram is een applicatie voor het registreren van fysieke kenmerken van opgroeiende kinderen, op basis van afkomst (zoals Nederlands, Turks, Marrokaans) en geslacht.

Diagrammen met curven van het landelijk gemiddelde en standaard deviaties.

Groeidiagram desktop applicatie is ontwikkeld en getest op MS Windows, Apple macOS en de meest gangbare Linux distributies.

De coordinaten voor de gemiddelden en standaard deviaties zijn beschkbaar gesteld door TNO. Bron: Vijfde Landelijke Groeistudie, www.tno.nl/groei.

Groeidiagram screenshot

Hummeling Engineering BV

Groeidiagram is momenteel in ontwikkeling, neem voor meer informatie contact op met Ralph Hummeling:Eindlengte

Bereken de verwachte eindlengte op basis van de lengte van de ouders.

vadercm
moedercm
zooncm
dochtercm